151439
aktualizacja: 2018.04.16

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do podjęcia współpracy z PROM


2018-04-16 19:17autor: phm. Tomasz Bujarski

Główna Kwatera ZHP zaprasza instruktorki i instruktorów do podjęcia współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych.

PROM jest krajową siecią organizacji młodzieżowych, jedynym reprezentantem polskiej młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży. Związek Harcerstwa Polskiego jest założycielem PROM, a jednocześnie największą organizacją członkowską. Poza ZHP, do PROM należą: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Akademicki Związek Sportowy, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci oraz wiele regionalnych i lokalnych stowarzyszeń oraz centrów wolontariatu.

Obszary zaangażowania PROM to między innymi:

- polityka na rzecz młodzieży na szczeblu regionalnym i krajowym,
- polityka na rzecz młodzieży na szczeblu europejskim,
- działalność krajowych i międzynarodowych organizacji młodzieżowych,
- usystematyzowany dialog UE z młodzieżą,
- udział w konsultacjach projektów ustaw i rozporządzeń,
- pozyskiwanie nowych organizacji członkowskich.
Celem GK ZHP jest wyłonienie osób, które w ramach PROM zaangażują się w pracę zespołów stałych oraz wyrażą chęć kandydowania do organów PROM (zarządu bądź komisji rewizyjnej).

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do przesyłania CV oraz krótkiego opisu swoich zainteresowań na adres sekretariat.gk@zhp.pl w terminie do 27 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje na temat PROM można znaleźć na stronie internetowej.

źródło: Aktualności ZHP, autor: GK ZHP


Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich


2018-04-16 14:38autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, iż majowe posiedzenie
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
odbędzie się dnia 09.05.2018r.(środa) o godz. 16:00
w siedzibie Komendy Hufca ZHP Sosnowiec.

Niezbędne materiały do otwarcia prób dostępne są na stronie naszego hufca. Osoby zainteresowane otwarciem próby na dany stopień instruktorski serdecznie zapraszamy wraz z opiekunem.

hm. Krystyna Narska
Przewodnicząca Hufcowej KSI


Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych


2018-04-16 14:30autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, iż majowe posiedzenie
Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych
odbędzie się dnia 09.05.2018r.(środa) o godz. 18:00
w siedzibie Komendy Hufca ZHP Sosnowiec.


Niezbędne materiały do otwarcia prób dostępne są na stronie naszego hufca. Osoby zainteresowane otwarciem próby wędrowniczej oraz na stopnie harcerskie serdecznie zapraszamy wraz z opiekunem.

phm. Tomasz Bujarski HR
Przewodniczący HKSHiW


Uchwała nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. - Ordynacja wyborcza ZHP


2018-04-14 00:55autor: phm. Tomasz Bujarski

Dnia 18 marca 2018r. weszła w życie nowa Ordynacja wyborcza ZHP

Tekst jednolity obowiązującej Ordynacji wyborczej ZHP opublikowany został w serwisie ZHP: www.dokumenty.zhp.pl

Traci moc uchwała nr 51/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 marca 2017 r. – Ordynacja wyborcza ZHP.

Tekst jednolity ORDYNACJI WYBORCZEJ ZHP do pobrania poniżej oraz w BAZIE MATERIAŁÓW.

phm. Tomasz Bujarski HR
Wiceprzewodniczący KRH Sosnowiec

Ordynacja wyborcza ZHP

Ordynacja wyborcza ZHP


BHP w ZHP


2018-04-14 00:43autor: phm. Tomasz Bujarski

21 kwietnia 2018 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbędzie szkolenie BHP w ZHP.
Tematyka szkolenia:
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na imprezach harcerskich
• wykonywanie prac kwatermistrzowskich przy budowie i zwijaniu urządzeń obozowych
• bezpieczne używanie sprzętu
• logistyka prac
• zagrożenia wynikające z wykonywanych czynności
• przepisy prawa państwowego – przepisy wewnętrzne ZHP w kontekście przepisów prawa państwowego – kary grożące za niedopełnienie obowiązków służbowych
• identyfikacja i ocena zagrożeń występujących przy organizacji wypoczynku oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Link do formularza zgłoszeniowego: http://tnij.at/255904

źródło: Aktualności KCh, autor: phm. Janusz Karaś