172200
aktualizacja: 2018.08.21

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

Kurs przewodnikowski "Per aspera ad astra 2018"


2018-08-21 11:22autor: phm. Tomasz Bujarski

Kurs przewodnikowski
"Per aspera ad astra 2018"


Terminy:
Termin rozpoczęcia: 28 Wrzesień, 2018r. - godz. 17:00;
Termin zakończenia: 28 Październik, 2018r. - godz. 16:00.

Zgłoszenia do: 9 Wrzesień, 2018r. (Cały dzień).

Komendant: phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017

Organizator: Organizatorem kursu jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufców ZHP Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz instruktorów działających w ramach Koalicji ds. Kształcenia.

Miejsce: Kobylica, Sławków, Będzin.

Odpłatność: członkowie hufców Koalicji ds. Kształcenia - 180,00 PLN, pozostali - 200,00 PLN.
Uczestnicy: Członkowie ZHP przygotowujący się do objęcia funkcji instruktorskich.

Opis:
Komendant:
phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017
Komenda kursu:
hm. Grzegorz Przybylak BOKK 879/2015
hm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015
phm. Grzegorz Bąk


MIEJSCA I TERMINY ZJAZDÓW
I. Kobylica (28.09.2018 – 30.09.2018)
II. Sławków (12.10.2018 - 14.10.2018)
III. Będzin (26.10.2018 - 28.10.2018)

Zajęcia prowadzone przez instruktorów-praktyków.

ZAKWATEROWANIE:
I. Kobylica - baza obozowa Hufca ZHP Sosnowiec,
II. Sławków - Schronisko Młodzieżowe PTSM "Niwa",
III. Będzin - budynek Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej.
Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę elektroniczną do 09.09.2018r.

Formularz zgłoszeniowy:
https://kurs_pwd_2018.zgloszenia24.pl (termin zgłoszeń do 09.09.2018r. do godz 23:59.)

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga!
Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 24 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO
A. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. 16 rok życia,
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć,
D. Wpłata należności za kurs na konto hufca:

Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza - 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd (imię i nazwisko)".

Wpłata za kurs do dnia 14.09.2018r.

W przypadku wpłaty zaliczki na konto (przynajmniej 50% całości kursu) możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
· zakwaterowanie w warunkach turystycznych,
· 3 obiady (sobotnie) w trakcie zjazdów,
· kawę, herbatę, coś słodkiego,
· materiały programowe w trakcie zajęć,
· wyprawka dla kursantów,
· dyplomy.

Na kurs trzeba zabrać mundur, własny kubek, śpiewnik.

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
· Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
· Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących (indywidualne jak i zespołowe).
· Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim.
· Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
· Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
· Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU


Sekretariat NIECZYNNY


2018-08-03 13:42autor: phm. Edyta Borecka

Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu informuje, że w dniach 06.08-22.08.2018 sekretariat będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy!


Praca w Komendzie Chorągwi


2018-07-17 05:45autor: phm. Tomasz Bujarski

Komenda Chorągwi Śląskiej poszukuje osoby do pracy biurowej na umowę zlecenie.

Miejsce pracy: Komenda Chorągwi

Kandydat powinien cechować się:
– samodzielnością
– punktualnością
– sumiennością
– chęcią nauki i szkolenia się
– dobrą organizacją pracy

Wymagania:
– wykształcenie średnie
– znajomość pakietu Microsoft Word, Excel, obsługi poczty elektronicznej

Osobą do kontaktu jest druhna hm. Anna Miernik. Praca od zaraz.

źródło: Aktualności KCh, autor: hm. Anna Miernik


Mamy Delegatów na Zjazd Śląskiej Chorągwi


2018-07-16 23:29autor: phm. Tomasz Bujarski

Druhny i Druhowie!

Dnia 13 czerwca 2018r. odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Sosnowiec, w czasie którego Delegatami na Zjazd Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego zostali wybrani:
1) pwd. Marta Sadowska - Członkini Komendy Hufca ds. programu i pracy z kadrą,
2) phm. Tomasz Bujarski - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca.


WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN MARZEC 2018 – MAJ 2018 /według nowego regulaminu/


2018-06-29 11:45autor: phm. Tomasz Bujarski

W imieniu zastępczyni komendantki hufca przesyłam "TABELĘ oraz WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN" za okres od marca 2018r. do maja 2018r. /według nowego regulaminu/.

Tabela współzawodnictwa

Wyniki współzawodnictwa