175741
aktualizacja: 2018.10.04

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

Zostańcie “Drużyną Niepodległości”!


2018-10-04 19:24autor: phm. Tomasz Bujarski

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Dzień ten należy do najradośniejszych w dziejach narodu polskiego. Na placach i ulicach gromadziły się tłumy ludzi, śpiewając pieśni patriotyczne, wiwatując na widok polskich flag i pierwszych polskich żołnierzy. Spontanicznie usuwano obce symbole, a młodzi ludzie masowo wstępowali do tworzącego się Wojska Polskiego.

Zapraszamy Cię do szczególnego uczczenia obu setnych rocznic, tj. odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego, które przypadają na rok 2018, czyli ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rok Harcerstwa.

Związek Harcerstwa Polskiego przygotował z tej okazji wiele różnych przedsięwzięć, a jednym z nich jest propozycja „Drużyna Niepodległości”. Zainspiruje Cię ona do realizacji w drużynie/gromadzie programu, który rozbudzi ciekawość otaczającego świata, umocni postawy patriotyczne, podniesie świadomość obywatelską oraz uświadomi potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną, niepodległą Ojczyznę i umocni szacunek do symboli i tradycji narodowych.

Ponadto dzięki realizacji propozycji członkowie Twojej drużyny/gromady poszerzą wiedzę dotyczącą historii odzyskania niepodległości przez Polskę, historii Związku Harcerstwa Polskiego, a także twórczo zaangażują się w życie Waszej społeczności lokalnej oraz naszej organizacji. Jednak przede wszystkim będzie to radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz stulecia istnienia Związku Harcerstwa Polskiego.

Propozycja programowa dostępna jest już w Centralnym Banku Pomysłów.

autor: Martyna Kowacka, źródło: aktualności ZHP

Propozycja programowa ZHP


KRĄG PRACY DRUŻYNOWYCH


2018-10-01 23:01autor: phm. Tomasz Bujarski

Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu informuje, że Krąg Pracy Drużynowych odbędzie się w dniu 03 października 2018 roku (środa) o godz. 17:00 w siedzibie Komendy Hufca ZHP Sosnowiec.

phm. Edyta Borecka
Komendantka Hufca ZHP Sosnowiec


Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich


2018-10-01 20:05autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, iż październikowe posiedzenie
Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
odbędzie się dnia 03.10.2018r.(środa) o godz. 16:00
w siedzibie Komendy Hufca ZHP Sosnowiec.


Niezbędne materiały do otwarcia prób dostępne są na stronie naszego hufca. Osoby zainteresowane otwarciem próby na dany stopień instruktorski serdecznie zapraszamy wraz z opiekunem.

hm. Krystyna Narska
Przewodnicząca Hufcowej KSI


Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych


2018-10-01 20:04autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, iż październikowe posiedzenie
Hufcowej Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych
odbędzie się dnia 03.10.2018r.(środa) o godz. 18:00
w siedzibie Komendy Hufca ZHP Sosnowiec.


Niezbędne materiały do otwarcia prób dostępne są na stronie naszego hufca. Osoby zainteresowane otwarciem próby wędrowniczej oraz na stopnie harcerskie serdecznie zapraszamy wraz z opiekunem.

phm. Tomasz Bujarski HR
Przewodniczący HKSHiW


Kurs przewodnikowski "Per aspera ad astra 2018"


2018-08-21 11:22autor: phm. Tomasz Bujarski

Kurs przewodnikowski
"Per aspera ad astra 2018"


Terminy:
Termin rozpoczęcia: 28 Wrzesień, 2018r. - godz. 17:00;
Termin zakończenia: 28 Październik, 2018r. - godz. 16:00.

Zgłoszenia do: 9 Wrzesień, 2018r. (Cały dzień).

Komendant: phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017

Organizator: Organizatorem kursu jest Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej Hufców ZHP Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz instruktorów działających w ramach Koalicji ds. Kształcenia.

Miejsce: Kobylica, Sławków, Będzin.

Odpłatność: członkowie hufców Koalicji ds. Kształcenia - 180,00 PLN, pozostali - 200,00 PLN.
Uczestnicy: Członkowie ZHP przygotowujący się do objęcia funkcji instruktorskich.

Opis:
Komendant:
phm. Tomasz Bujarski BOKK 1053/2017
Komenda kursu:
hm. Grzegorz Przybylak BOKK 879/2015
hm. Arkadiusz Mateja BOKK 878/2015
phm. Grzegorz Bąk


MIEJSCA I TERMINY ZJAZDÓW
I. Kobylica (28.09.2018 – 30.09.2018)
II. Sławków (12.10.2018 - 14.10.2018)
III. Będzin (26.10.2018 - 28.10.2018)

Zajęcia prowadzone przez instruktorów-praktyków.

ZAKWATEROWANIE:
I. Kobylica - baza obozowa Hufca ZHP Sosnowiec,
II. Sławków - Schronisko Młodzieżowe PTSM "Niwa",
III. Będzin - budynek Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej.
Dokładne informacje o zakwaterowaniu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom kursu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na kurs należy dokonać przez ankietę elektroniczną do 09.09.2018r.

Formularz zgłoszeniowy:
https://kurs_pwd_2018.zgloszenia24.pl (termin zgłoszeń do 09.09.2018r. do godz 23:59.)

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostaną przesłane wiadomości e-mail o decyzji komendy kursu. Kandydatom zakwalifikowanym zostanie przesłana informacja o szczegółach kursu.

Uwaga!
Liczba miejsc na kursie ograniczona – grupa kursowa będzie liczyła maksymalnie 24 osób! Decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO
A. Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP),
B. 16 rok życia,
C. Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć,
D. Wpłata należności za kurs na konto hufca:

Hufiec Dąbrowa Górnicza
ul. Królowej Jadwigi 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
ING Bank Śląski 0/Dąbrowa Górnicza - 09 1050 1272 1000 0008 0033 3650

z dopiskiem „Składka zadaniowa kurs pwd (imię i nazwisko)".

Wpłata za kurs do dnia 14.09.2018r.

W przypadku wpłaty zaliczki na konto (przynajmniej 50% całości kursu) możliwe jest uregulowanie reszty odpłatności na pierwszym zjeździe kursu.
Uwaga! W przypadku rezygnacji z udziału w kursie zaliczka nie zostanie zwrócona.

E. W ramach powyższej odpłatności organizatorzy zapewniają:
· zakwaterowanie w warunkach turystycznych,
· 3 obiady (sobotnie) w trakcie zjazdów,
· kawę, herbatę, coś słodkiego,
· materiały programowe w trakcie zajęć,
· wyprawka dla kursantów,
· dyplomy.

Na kurs trzeba zabrać mundur, własny kubek, śpiewnik.

WARUNKI POZYTYWNEGO UKOŃCZENIA KURSU
· Aktywny udział w wszystkich zajęciach kursu (ewentualne odstępstwa od tego i warunki, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez komendę kursu).
· Rzetelna realizacja zadań międzyzjazdowych zleconych przez prowadzących (indywidualne jak i zespołowe).
· Pozytywna ocena postawy i umiejętności lub zmian postawy i umiejętności związanych z byciem instruktorem harcerskim.
· Uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.
· Organizator kursu zastrzega sobie prawo do zlecania dodatkowych zadań w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z uczestników kursu.
· Nie zrealizowanie w/w wymagań równoznaczne będzie z brakiem pozytywnego zaliczenia kursu.

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO KOMENDY KURSU