135297
aktualizacja: 2017.11.10

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA
HUFIEC SOSNOWIEC

ul. 1-go Maja 21/23
41-200 Sosnowiec

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621
ING BŚ
22 1050 1360 1000
0008 0000 2040

(32) 266 19 91
(32) 266 66 79

Hufiec czynny:
od poniedziałku do piątku
w godzinach
9.00-17.00
Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000273051

zachęcamy
do przekazania
swojego podatku

dowiedz się więcej...

LOGOWANIE

login:

hasło:

Zostań Ambasadorem Światła !


2017-11-03 20:01autor: phm. Tomasz Bujarski

Zapraszamy do udziału w konkursie na Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie. W konkursie mogą wziąć udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze z całej Polski. Na zgłoszenia czekamy tylko do 17 listopada!

Regulamin konkursu na Ambasadorów Światła

1. Celem konkursu jest wyłonienie 8 drużyn Ambasadorów Światła, którzy wraz z członkami i instruktorami Głównej Kwatery ZHP będą roznosić Betlejemskie Światło Pokoju do urzędów i instytucji centralnych w Warszawie.

2. Drużyna Ambasadorów Światła składa się z 10 osób + pełnoletni opiekun.

3. W konkursie mogą brać udział drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze.

4. Drużyna Ambasadorów Światła powinna być nienagannie umundurowana, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Mundurowym ZHP.

5. Ambasadorzy będą roznosić światło w następujących terminach:
1) Tura I – 17-19 grudnia (4 drużyny)
2) Tura II – 20-22 grudnia (4 drużyny)

6. Zadaniem konkursowym jest wykonanie świątecznego lampionu dowolną techniką.

7. Drużyna zwycięska jest zobowiązana do przywiezienia ze sobą wykonanego lampionu, w którym zaniesie Światło do jednej z instytucji.

8. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik poniżej),
- zgodę komendanta hufca na udział w konkursie na Ambasadorów Światła,
- zdjęcie umundurowanych członków zgłaszanej drużyny,
- zdjęcia wykonanego lampionu (max 5).

9. Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do 17 listopada 2017 r. na adres swiatlo@zhp.pl, w temacie wpisując hasło: KONKURS.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21 listopada na stronie www.swiatlo.zhp.pl oraz na stronie www.zhp.pl.

11. Zwycięskie drużyny mają zapewnione zakwaterowanie, obiad, dostęp do wrzątku oraz dojazd z Głównej Kwatery ZHP do miejsc przekazania Światła na terenie Warszawy.

źródło: aktualności ZHP, autor: Martyna Kowacka

Ambasadorzy - Formularz zgłoszeniowy


Roczne wyniki współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich za rok harcerski 2016/2017


2017-11-03 19:06autor: phm. Tomasz Bujarski

Podaję do wiadomości wyniki współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn harcerskich za III kwartał 2017r. oraz ROCZNE WYNIKI za rok harcerski 2016/2017.

Materiał w załączniku.

Wyniki współzawodnictwa czerwiec - sierpień 2017r.

III kwartał 2017r. - Tabela współzawodnictwa

Roczne wyniki współzawodnictwa za rok harcerski 2016/2017


Brak utrudnień w kontakcie telefonicznym oraz drogą mailową z Komendą Hufca


2017-11-03 18:40autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, że zakończyła się awaria i wszystko wróciło do normy i działa jak dotąd (chodzi o telefon stacjonarny i internet). Dziękujemy za cierpliwość.


UTRUDNIENIA W KONTAKCIE TELEFONICZNYM ORAZ DROGĄ MAILOWĄ Z HUFCEM !!!


2017-10-21 04:48autor: phm. Tomasz Bujarski

W poniedziałek 16 pażdziernika br., administracja budynku w którym mieści się hufiec, podczas prac remontowych - uszkodziła główny kabel telekomunikacyjny.

W Biurze Komendy nie działają telefony stacjonarne oraz internet. Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie określić kiedy nastąpi naprawa instalacji i wszystko wróci do normy.

W istotnych sprawach można dzwonić na hufcowy telefon komórkowy
(+48) 502-269-412


Poczta wysyłana na mailowy adres hufca jest odbierana przez członków Komendy ze sporym opóźnieniem. Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu z powodu w/w utrudnień nie ma możliwości odpowiadania na bieżąco na nadesłaną korespondencję drogą elektroniczną.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy!


Hufcowa Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych


2017-10-21 02:24autor: phm. Tomasz Bujarski

Informujemy, że powstała Kapituła Stopni Harcerskich i Wędrowniczych Hufca ZHP Sosnowiec w składzie:
1. phm. Tomasz BUJARSKI HR – przewodniczący
2. phm. Anna CEBRZYŃSKA HR – wiceprzewodnicząca
3. phm. Grzegorz BĄK HR – sekretarz


Głównymi celami działania Kapituły są:
a)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie:
- Ochotniczka / Młodzik;
- Tropicielka / Wywiadowca;
- Pionierka / Odkrywca;
- Samarytanka / Ćwik;
- Harcerka Orla / Harcerz Orli;
- Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej,
b)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób harcerki / harcerza,
c)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie harcerskie,
d)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie starszoharcerskie,
e)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób wędrowniczych,
f)nadzór nad poziomem i przebiegiem prób stopnie wędrownicze,
g)w ramach stałych, cyklicznych posiedzeń plenarnych Kapituły Stopni, stworzenie w Sosnowieckim Hufcu ZHP odpowiednich warunków i możliwości do podwyższania przez osoby zainteresowane zarówno swojej wiedzy, umiejętności oraz odpowiednich kwalifikacji w zdobyciu:
• stopni harcerskich (młodszoharcerskich),
• stopni starszoharcerskich,
• naramiennika wędrowniczego (próby wędrowniczej),
• stopni wędrowniczych,
h)ścisła współpraca z hufcową komisją stopni instruktorskich w zakresie nadzoru nad poziomem i przebiegiem prób na stopnie, w prowadzeniu dokumentacji, współpracy z opiekunami prób oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami KSI i KSHiW,
i)współpraca z hufcowym zespołem ds. kształcenia w organizacji odpowiednich szkoleń na poziomie hufca z zakresu zdobywania stopni,
j)praca z kadrą wędrowniczą,
k)umacnianie środowisk starszoharcerskich i wędrowniczych na poziomie hufca,
l)inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu naramiennika wędrowniczego,
m)zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie,
n)zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób wędrowniczych,
o)pomoc Zespołu Programowego Hufca we wspieraniu różnorodności programu dla wędrowników w hufcu.

Zbiórki Kapituły Stopni Harcerskich i Wędrowniczych odbywają się w 1-szą środę każdego miesiąca o godzinie 18.00 w Komendzie Hufca ZHP Sosnowiec.

Wyjątkowo w miesiącu listopadzie posiedzenie Kapituły Stopni odbędzie się dnia 15.11.2017r. z uwagi na Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Sosnowiec.

Dokumenty potrzebne do prób dostępne są pod adresem:
KAPITUŁA STOPNI HARCERSKICH I WĘDROWNICZYCH

Osoby zainteresowane zdobywaniem stopni serdecznie zapraszamy.

phm. Tomasz Bujarski - HR
Przewodniczący Kapituły Stopni